fotografie
LOKACE: BLATNÁ - ULICE V PODZÁMČÍ
AUTOR: ING.ARCH. JAN SEYČEK, VENDULA ŠAFÁŘOVÁ, PETRA HLAVÁČKOVÁ

NAPLAVENINY jako NOVÉ geometricko-metaforické pojetí uspořádání hmoty, prostorů a funkcí…ALLUVIA zanášejí a napadají, vrážejí, přemisťují a ničí vše, co jim stojí v cestě... věci stálé, člověkem vytvořené padají, nastolen je zmatek /nová estetika?/ v pořádku... ALLUVIA nezajímá lidské pojetí času a hmotových souvislostí, naopak rozjíždějí svou vlastní hru špíny a čistoty, šperku a kýče, měkkosti/ mazlavosti s ostrostí/rozbitost s hrubostí/ neopracovanost... námi známé vjemy a pojmy se nesčetněkrát promíchávají a vytváří tak jiný řád/ paskvil typický pro jejich nezvyklý svět......masa nese vše, co smetla a je hnětena do nových souvislostí. Voda, která ji silou promíchala, se tiše stáhla a už jenom němě přihlíží tomu, čemu ve svém náhlém šílenství napomáhala... trosky naplavenin se stávají nechtěnou součástí nového domova... Lidé se jich již dávno přestali obávat, podrobili se novým zákonitostem a vtěsnali do nich svůj vlastní život... Obydleli je.. udělali z nich svá útočiště a ochranné štíty proti jiným ALLUVIA, kteří by snad zase mohla přijít a zničit jim nově nabyté jistoty. Pološílená tajně číhající voda za hrází spolu s nacpanými mraky k prasknutí, jsou toho živoucím důkazem...nikdy nevíš co může se stát...Al~luviA~~~ PROSTORY...zasažen zámecký park, ulice, vyšší úrovně----přemostěny. LIDÉ dotvářejí ALLUVIA, napínají plachty, vnáší obchod, lákají turisty /cizince na hrůznou/ krásnou atrakci. DOMY ty, které jsou strženy, ihned nahrazují ALLUVIA. Ty, které přežily si uchovali svou důstojnost, nebo je ALLUVIA narušily a srostli s němi.
 
PS-Architekti