// BASE - FV1:: 1999 - 2000
video
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK

Projekt BASE je definován jako mezioborová komunikace s vytvořením životního stylu pro začátek příštího tisíciletí, jenž má tři hlavní odvětví architektura, design, móda. Toto rozdělení a zařazení je dnes nutností, protože to lidská společnost a člověk potřebují. Ale náš projekt pracuje s lidmi budoucnosti a ti už neodlišují architekturu, design, módu. Tyto discipliny se prolnou, totálně promísí a vznikne univerzální obor. Náš projekt je někde mezi tím vším. Naznačuje postupné splynutí těchto tří oborů v jeden celek. Kde architektura je designem, oděv je design, architektura je oděvem atd. Pracujeme s člověkem, který nechce být ve společnosti, která se chová jako stádo krav. Chce se vymanit. Výsledkem práce je věc, která umožňuje uživateli jeho vlastní iniciativu, tvořivost, zosobnění sebe sama. Člověk už není stádem, ale stává se individualitou.
Konkrétní projekty - odívání dnes-textil x otázka: Je textil nejvhodnější materiál?
- nabízíme variantu (možnost) jiného odívání, které vychází ze základní funkce oděvu (zahalení, ochrana proti vnějším přírodním vlivům...) + vlastnosti, které textil nemůže nikdy poskytnout- nulová váha, oděv nebude na těle cítit, "druhá kůže"- nepropouští dovnitř, ale ven... materiál oděvu- koncentrovaný světelný tok, plynné inteligentní materiály (napojení na mozek pro dokonalé anatomické splynutí s tělem).
FV1- při formě podobající se oděvu funguje na principech:
Základ je živý organismus, který umožňuje člověku jeho další zdokonalení, stává se nadstavbovou částí těla (rozšiřuje jej). FV1 je živá bytost, která je geneticky uměle vytvořená.
Organismus má schopnosti - komunikace s mozkem a podle něho se vyvíjet, růst, (obepínat tělo - anatomicky zahalovat)
- může vysílat signály k dalšímu stejnému živému organismu, který předá informaci mozku a uživatel sním pracuje dle vlastního rozhodnutí
- reprodukce myšlenek do vizuálních podob
FV1 je velice mobilní- malý iniciační prvek, který se dokáže rozvinout do podoby oděvu, architektury. Tvoří s tělem symbiózu. Tělo mu dodává energii, kterou samo nevyužívá (tělesné teplo, pot). Člověk si tento organismus modifikuje podle toho co mu vyhovuje. Náš příklad tvarování ukazuje jednu z možných forem.
Myšlenkové odlišnosti- FV1 umožňuje nespočetné množství variant provedení; základní program+ možnost rozšíření o vlastní myšlenky (rozvoj kreativity, hravosti...); vyjádření sebe sama. Spojením s mozkem dochází k možnosti změny povrchu, textury, barvy, tvaru... Člověk pouhou myšlenkou mění to co má na sobě. FV1 může prozradit o člověku další informace, které nejsou na první pohled jasné např. jakou má náladu, o čem přemýšlí... Majitel pouze tím, že má tento organismus na sobě může "dávat impulsy do okolí". Např. pouhou procházkou po městě člověk (umělec) ukáže všemožné vzezření a tím už působí na okolí. (Otázka reprodukce myšlenek pomocí vizuálních prostředků.)
Otázka: Proč je ta věc tak fyzická? Přemýšlíme nad věcmi, u kterých spousta složek nejsou přinejmenším rozpracovány. Naše poloha vychází z maximálního zjednodušení v důsledku pochopení a názornosti. Uvažujeme, že FV1 bude fungovat ve skutečnosti a tudíž musí mít reálné rozměry, které jsou na rozdíl od virtuálního prostředí nepostradatelné. Je nám jasné, že až všechny složky budou vynalezeny, naše řešení bude třeba zastaralé a zbytečné.
Technologie- neznámé materiály, z kterých bude FV1 složen, ale víme jaké by měly mít vlastnosti (co by měly umět).
FV1 při formě podobající se architektuře funguje na principech:
Z iniciačního prvku je možné vytvořit i architektonickou formu, která je také ovládána myšlenkami uživatele. Je pouze odlišná tím, že pracuje s větším rozsahem prostoru.
fotografie
AUTOR: ING.ARCH. JAN SEYČEK

Kokon zavěšený mezi skály, aerodynamický tvar, základní vybavení. Alternativní urbanismus, systém kolonií - zámotků v pralesích.
fotografie
LOKACE: VOJENSKÝ PROSTOR RALSKO - LETIŠTĚ HRADČANY
AUTOR: ING.ARCH. JAN SEYČEK

Výroba - montáž součástek, klady místa - napojení na svět, střed České republiky, levná pracovní síla. Části objektu - výrobní, skladovací a pomocné prostory. Součást objektu je umělá vodní plocha
fotografie
LOKACE: CÍSAŘSKÉ MLÝNY, PRAHA
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK

Projekt se pokouší o prolnutí reálného zadání s ideovým. Návrh se na jedné straně koncipuje na určité místo s jasně specifikovaným zadáním- studentské bydlení a bydlení pro mladé a na druhé straně se snaží přesahovat tyto hranice. Ty spočívají v tvůrčích myšlenkových konstruktech, jak má vypadat architektura. Je to něco stálého, neměnného? Či naopak pohyblivého měnícího své funkce i vzezření? Motem tohoto projektu jsou "transformers- maskovaní roboti" Ti dokáží měnit funkce a vzezření jednoduchým pohybem. Představa byla vytvořit tyto tzv. " transformers" v architektuře. Domy a různé objekty by mohly měnit své funkce a místa.
fotografie
LOKACE: JÁNSKÁ
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK

Studie na rekreační zařízení pro konkrétní oblast. Projekt řeší dané území, ale zároveň komponuje navržené objekty na jiná místa vhodná pro tento účel. Samotný návrh zpracovává několik objektů. Atypické bydlení pro čtyřčlennou komunitu v několika variantách - volně stojící, polozapuštěná, a zapuštěná do terénu. Organická forma připomínající bytost z živočišné říše. Hlavní objekt s restauracemi, obchody a ubytováním pro hosty je navržen v duchu vesmírných plavidel.
fotografie
video
LOKACE: ŠALDOVO NÁMĚSTÍ, LIBEREC
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK

Ideová studie řešící území v centru Liberce. Dnešní obraz řešené lokality je dobrým důkazem toho, jak kontroverzním místem toto území je. Už je to řadu let, co tato rozsáhlá plocha nemá vlastní identitu. Že by konečně přišla doba, kdy by byla opět naplněna? Ale jak? Jak víme, několik návrhů a pár nepochybně originálních řešení již proběhlo. Ale otázka zůstává, zda-li tento stav není přece jen lepší, než ony vynucené návrhy. Jsou za tím vším peníze a politika? Nebo společnost nemůže být bez dalšího "hltajícího monstra" a je z toho úplně nešťastná? Co takhle shromáždiště multimediální míchanice, videoartu, teorie chaosu, genetiky, postmoderní teorie, pop musik a hard techna, interaktivních skupinových her a science fiction, mytologie, nanotechnologie, počítačové techniky a on-line sexu? Pro mě je to patrně více vypovídající obraz, mající klíčové postavení v tom, co se děje v současné době. Je mi zcela jasné, že tento obraz si jen stěží dovede někdo představit a převést na architekturu. I já sám to teprve hledám a snažím se to nějak zařadit a nadefinovat. Není snad architektura tím pravím prostředkem k vyjádření toho, co se zde odehrává, aniž by něco opomíjela nebo upřednostňovala. Cílem je reflexe, ne redukce nebo reprodukce již ověřených systémů navrhování. Věci, tím mám na mysli také architekturu, jež nevznikají s přímým a jednoznačným záměrem a cílem. A také ne pouze a jen pro člověka. A pro koho jiného než pro "nejposvátnější bytost" této planety, která mění vše pro své cíle a poznání? A právě ono poznání ji dovede až sem! K vytvoření nové formy života. Objekty se změní ve své podstatě na určitý druh bytí se svou vlastní inteligencí. Zpočátku nemá vlastní identitu. Ta se vytváří v čase a prostoru. Mění se a transformuje do nejbizarnějších podob. Člověk dá počáteční impuls k vytvoření oněch nových bytostí, které budou v blízké budoucnosti novým fenoménem bytí.
 
PS-Architekti