EN

písek seyček architekti

Polyfunkční dům Hloubětín

Kategorie: Veřejné & komerční stavby
Název: Polyfunkční dům Hloubětín
Lokace: ul. Chvalská, Praha 9
Fáze: Studie
Autoři: Ing. arch. Jiří Písek,
Ing. arch. Jan Seyček,
Ing. Jan Krauz
Spolupráce: Bc. Veronika Kochaníková
Datum: 2018

Charakteristika

Návrh řeší základní podobu nového objektu vymezujícího východní okraj revitalizovaného jižního náměstí Nového Hloubětína. Navržený dům je uvažovaný s několika funkcemi - s obytnou, administrativní a komerční, jakož i s funkcí parkovacího domu, a tak o něm lze uvažovat jako o polyfunkčním domě. Nový objekt objemem své nadzemní části jasně vymezí náměstí z východu a bude přiměřeným a koncepčně vhodným partnerem stávajících objektů, ať již na samotném náměstí, tak i v širších vazbách. Obdobnou městotvornou funkci plní navržený dům i na své východní straně, kde s ostatními stávajícími stavbami jasně určuje vhodné měřítko prostoru Chvalské ulice.

Dům je uvažován s volně průchozím parterem tak, aby nenarušoval hlavní komunikační toky, půdorysně se jim i přizpůsobuje zaoblením a zešikmeními některých stěn, dům tak netvoří překážku, chodci jím naopak mohou volně proudit. Parter je řešen s odsazením prosklených fasád hlouběji do půdorysu, čímž se dům odlehčuje od terénu a vzniká dojem levitujících hmot vyšších podlaží.  Část objektu nad parterem je rozdělena na dvě hlavní hmoty, dva kvádry sesazené blízko k sobě - horizontální kvádr v jižní rozměrnější části půdorysu, ve kterém je situována administrativní část navazuje na okolní nižší zástavbu. Výraznější vertikální kvádr s obytnou funkcí v severní části půdorysu při ulici Poděbradská pak vytváří dialog s věžovou stavbou situovanou na druhé straně této ulice stejně jako s věžovými stavbami situovanými v těsné blízkosti jižně od objektu. Oba kvádry jsou s ohledem na své funkce navrženy s úplně odlišným vzhledem, administrativní část jako velice lehká s prosklenou fasádou a pásy zdůrazňující horizontalitu, obytná část pak hmotnější, celistvá s hravými prvky předsazených lodžií a zimních zahrad. Mezi tyto dvě tak odlišné formy byla potřeba vložit spojující mezičlánek s odlišnou koncepcí. Byl navržen v podobě vzdušného atria s velice lehkou skleněnou konstrukcí obvodového pláště i střechy. Tím obě hlavní  hmoty koexistují v jednom celku, přesto každá s dostatečným prostorem a pocitem dvou samostatných staveb. V atriu je situován hlavní vstup do administrativní části s prostorem pro recepci. Lehkost celé jeho konstrukce rovněž povzbuzuje v jeho pozici umístěný volný průchod domem na úrovni parteru a vjezdová rampa do podzemních garáží. Díky tomu se hlavní vstup nachází až v úrovni 1.np a vede k němu z prostoru náměstí výrazné venkovní schodiště. V atriu budou umístěny i vlastní vertikální komunikace administrativní části, ochozy a pobytové „platformy“. Tak bude jeho prostor využit a zaplněn čilým ruchem, aniž by se vytratil pocit volného prostoru.

Polyfunkční dům Hloubětín
Polyfunkční dům Hloubětín Prohlédnout galerii

Návrat do kategorie
Veřejné & komerční stavby