EN

písek seyček architekti

Obchodní centrum Breda

Kategorie: Veřejné & komerční stavby
Název: Obchodní centrum Breda
Lokace: Opava
Fáze: Studie
Autoři: Ing. arch. Jiří Písek,
Ing. arch. Jan Seyček,
KC Architecture s.r.o.
   
Datum: 2011

Charakteristika

Vytvoření hlavního vstupu do obchodního centra skrz budovu Breda nebylo možné řešit pouze architektonicky, ale bylo nutné ve stávající urbanistické struktuře vytvořit adekvátní přístupový prostor ústící do samotného vstupu.

V současné době před hlavní jižní fasádou Bredy probíhá ulice U Jaktařské brány, která tvoří bariéru přístupu a odděluje budovu Bredy od samotného náměstí. Tuto ulici jsme proto odklonili v rámci pozemků města a vytvořili kvalitní přístupový prostor. Nové náměstí nabízí možnost setkání a shromažďování. Parter je upraven a zkvalitněn použitím zeleně a vodních prvků.

Hlavní vstup do OC Breda je pak centrálně umístěn uprostřed jižní fasády. Fasáda je maximálně otevřena a prosklena v rámci parteru. V pravé části hlavní fasády je umístěn přístup do vyšších pater budovy. Zásobování obchodů je zabezpečeno z ulice Pivovarská a zásobování 3np -6np přes dvůr z ulice Na Valech.

Samotná architektura vstupu vychází z typického vertikálního prvku pilířů původní fasády. Tato skleněná struktura zabezpečí nejen samotný akcent vstupu, ale také umožní umístění reklamy názvů obchodů.

V rámci návrhu přestavby domu Breda došlo k vyčištění stávajících nenosných konstrukcí tak, aby prostor byl vzdušnější a flexibilnější. Nosná železobetonová konstrukce v tomto směru neklade žádné překážky a proto největší komplikací využitelnosti zůstává hloubka budovy spojená s nedostatkem kvalitního denního osvětlení prostor. Tento nedostatek není podstatný v rámci využití prostor pro původní účely obchodního domu, avšak pro jiné funkční využití je zapotřebí tento aspekt řešit.

Využití spodních pater navazuje na obchodní patra OC původního pivovaru. Funkce obchodního centra rozvinutá podél přízemí do sousedního 1np a 1pp reprezentuje zcela veřejnou funkční náplň. Směrem k vyšším patrům se pak funkce veřejná postupně redukuje a mění na funkci smíšenou - poloveřejnou, až na samém vrcholu budovy na zcela privátní. Třetí nadzemní patro je částečně využito pro přidružené služby (např. spa, wellness) - poskytující služby jak veřejnosti tak hostům hotelu. Zároveň však v případě zájmu slouží jako rezerva pro růst obchodního centra, nebo naopak pro růst hotelového provozu. Zbylá část třetího patra je pak využita pro hotelové pokoje, které také naplňují 4np a 5np. V 6np pak zcela dominuje privátní funkce bydlení.

Obchodní centrum Breda
Obchodní centrum Breda Prohlédnout galerii

Návrat do kategorie
Veřejné & komerční stavby