EN

písek seyček architekti

Náměstí Hloubětín

Kategorie: Urbanismus
Název: Revitalizace Jižního náměstí Nového Hloubětína
Lokace: Poděbradská, Praha 9
Fáze: Stavební povolení
Autoři: Ing. arch. Jiří Písek,
Ing. arch. Jan Seyček,
Ing. Jan Krauz
   
Datum: 2013–

Charakteristika

Hlavním prvkem nové koncepce náměstí je do plochy vložený prstenec pevných a stánkových konstrukcí. Tím bylo dosaženo výrazně lepšího určení tohoto prostoru z hlediska měřítka veřejného prostranství. Prstenec z jedné strany vymezuje prostor náměstí určený mimo jiné pro shromažďování a veřejné akce, z druhé strany pak vytváří ve vazbě na stávající objekty obchodní ulici. Zde návrh počítá s aktuálně zrekonstruovanými objekty Penny Marketu a obchodního centra.

Samotný prstenec je rozdělen na šest samostatně stojících segmentů, z nichž jsou tři pojaty jako pevné objekty (kavárna, rychlé občerstvení s podiem a zázemí pro stánky). Tři zbývající segmenty jsou navrženy jako tržnicové stánky lehké konstrukce s membránovým zastřešením. K rozdělení prstence došlo mimo jiné z důvodu zajištění co největší prostupnosti náměstí, a to ve všech dnes existujících komunikačních liniích.

Stavební objekty prstence jsou situovány v jižní části náměstí. V severní části je věnován větší prostor zeleni, která tvoří vizuální i akustickou bariéru provozu ulice Poděbradská. Dalšími funkčními prvky náměstí jsou dětské hřiště v návaznosti na kavárnu a vodní prvek s přemístěnou abstraktní plastikou „Fuga“ z roku 1966.

Zpevněné plochy v řešeném prostoru budou pestře dlážděny, přičemž vnitřní prostor prstence bude vydlážděn odlišně (materiálem, formátem a barvou) než okolí. V místě mezer mezi segmenty, tedy v komunikačních pásech, dojde ke zvýraznění těchto komunikačních směrů průnikem povrchu okolních cest do odlišného dláždění středu náměstí.

Náměstí Hloubětín
Náměstí Hloubětín Prohlédnout galerii

Návrat do kategorie
Urbanismus