EN

písek seyček architekti

Vila Jevany

Kategorie: Rodinné domy
Název: Vila Jevany
Lokace: Jevany, Praha-východ
Fáze: Částečná realizace
Autoři:

Ing. arch. Jiří Písek,
Ing. arch. Jan Seyček,

Ing. Jan Krauz

Spolupráce: Ing. arch. Martin Prokeš
Datum: 2011-2014

Charakteristika

Vila v Jevanech pochází z počátku minulého století. Jedná se o objekt s třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Během jejího užívání došlo k přístavbě podzemní severní části s bazénem (mimo hlavní objekt) a dalším drobným úpravám. Hlavním důvodem rekonstrukce bylo scelení stávajícího a funkční doplnění dle požadavků klienta.

U hlavního objektu a vstupu se schodištěm je kladen důraz na zachování jejich stávajícího charakteru. Z exteriéru jsou řešeny pouze drobné (kosmetické) úpravy související se zanedbaností objektu a technickým stavem. Z interiéru se ponechává základní koncepce pater kromě suterénu. Kompletní výměna povrchů, technologie a drobná úprava dispozic odpovídají současným požadavkům na bydlení. Esteticky a funkčně se návrh snaží propojit historické s moderním pojetím.

Nejvýraznější zásahy do interiéru objektu jsou v jeho suterénu. Ze stávající výstavní expozice a přidružených prostor je navržená relaxační zóna s obnovenou funkcí bazénu. Prostory za bazénem mimo stávající půdorys v sobě skrývají - schodiště propojující suterén a zahradu, sociální a technické zázemí sloužící také pro hlavní zahradní posezení. Prosvětlení suterénu zajišťuje pochozí světlík nad bazénem, který zajistí dostatečné množství denního světla v relaxační části.

Zahradní úpravy a komunikace - do stávající pravoúhlé a historizující koncepce je vložena nová organická struktura, která dotváří celkový vzhled místa a nově koncipuje pozemek na jednotlivé funkční zóny. Zahradní úpravy jsou sladěny s novou organickou strukturou, přičemž stávající charakter je ponechán a doplněn. Stávající vzrostlé stromy jsou ponechány v maximální možné míře. Do zahradních úprav je zakomponovaná také nová garáž se skladem, která má pouze čelní prosklení, jinak je zapuštěná pod terén a tím nijak nenarušuje charakter okolí. U jižního postranního vjezdu na pozemek, který umožňuje bezbariérový přístup do objektu v úrovni přízemí, je navržena branka pro pěší vstup, vrata do nové garáže a vstup do skladu. Součástí hlavní terasy je z jedné strany krbové topeniště a z druhé strany stávající studna s upravenou čerpací pumpou, to vše mobilně zastřešuje konstrukce s plachtou.

Vila Jevany
Vila Jevany Prohlédnout galerii

Návrat do kategorie
Rodinné domy