EN

písek seyček architekti

Rodinný dům Všenory

Kategorie: Rodinné domy
Název: Rodinný dům v ul. Karla Majera
Lokace: Všenory, okres Praha-západ
Fáze: Realizace
Autoři: Ing. arch. Jiří Písek,
Ing. arch. Jan Seyček,
Ing. Jan Krauz
Fotografie: Viktor Jelínek
Datum: 2009–2015

Charakteristika

Rekonstrukce stávajícího objektu dle požadavků nového majitele. Součástí návrhu byla snaha o zlepšení celkového komfortu a posunutí vlastností samotné stavby k dnešním standardům a trendům, ať už co se estetiky, dispozičního řešení, energetické náročnosti či technického zařízení týče.

Těžištěm návrhu je lepší propojení domu a pozemku. Stávající budova se totiž nachází ve značně svažitém terénu, který v jižním směru přechází ve strmý svah, takže původní dům stál jakoby mimo terén. Navržené přístavby přirozeně propojují budovu se svahem, přičemž plně respektují původní charakter domu jakožto stavby z 30-tých let a než aby mu nějak konkurovaly, odpovídající formou jej dotváří.

Objekt se rozprostírá příčně přes téměř celou šířku parcely. Tvarové pojetí dělení domu vybízelo k posílení jeho hmotového členění. Zvýrazněním střední vertikální hmoty se podařilo celek vizuálně vyvážit a potlačit pocit přehrazenosti pozemku. Optické spojení objektu se svahem zároveň umožnilo nová propojení v oblasti komunikace a funkce. Například návaznost vnitřních obytných prostor na venkovní je značnou měrou zajištěna právě přes nově vzniklé terasy (východní a jižní).

K úpravě původních konstrukcí došlo jen v nezbytně nutné míře. Stávající členění jednotlivých pater bylo v principu zachováno, stejně jako rozmístění funkcí v hlavním obytném podlaží - přízemí. V dalších podlažích, jako suterén a podkroví, došlo k rozšíření obytného prostoru. Dosud byla využívána jako obytná pouze polovina podkroví, nyní jsou oba prostory obytné celé.

Rodinný dům Všenory
Rodinný dům Všenory Prohlédnout galerii

Návrat do kategorie
Rodinné domy