EN

písek seyček architekti

Rodinný dům Ústí n/L

Kategorie: Rodinné domy
Název: Rodinný dům Ústí n/L
Lokace: ul. Bezinková, Skorotice
Fáze: Realizace
Autoři: Ing. arch. Jiří Písek,
Ing. arch. Jan Seyček,
Ing. Jan Krauz
   
Datum: 2017–

Charakteristika

Návrh rodinného domu pro manželský pár vyrostl z rozsáhlého zadání klientů, charakteru pozemku, okolní zástavby a především z vazeb na okolní krajinu. Podstatným aspektem bylo skloubení všech částí návrhu do harmonického, funkčně a komunikačně propojeného celku. Výsledkem je elegantní kompaktní návrh plnící všechny klientské požadavky.

Dům je navržen jako jedna hmota obdélníkového půdorysu, s jedním podzemním, jedním nadzemním a podkrovním podlažím. Zastřešen je sedlovou střechou s hřebenem souběžným s delší stranou. Na delších stranách z hlavního objemu domu vystupují hmoty zimní zahrady a zádveří, přecházející do plochých střech a markýz vytvářejících jakoby boční křídla, která společně s vikýři podkroví utváří architektonicky bohatý výraz domu.

Stavba rodinného domu je umístěna zhruba v polovině hloubky parcely, delší stranou téměř po spádnici. Dům je situován tak, aby bylo zajištěno jeho maximální vizuální propojení s okolím na západě a severu. Napojení pozemku na komunikaci je uvažováno ze západu. Dle požadavku investorů byla garážová stání navržena v podzemí. Aby se zabránilo narušení uliční fasády výraznou rampou a garážovými vraty, byl navržen vjezd do podzemního podlaží z boku. Tím je zachována jednoduchá dominantní symetrická tvář uličního průčelí domu na západě a dále vzniká atraktivní lávka u vstupu do domu na jižní straně domu, ve spojení s opěrnými stěnami rampy garáže vytvářející zajímavé prolnutí linií a tvarů. Hlavní zahrada pak vzniká v severní polovině pozemku, kde je i uvažováno umělé jezírko. K tomuto netradičnímu uspořádání s ohledem na oslunění vedla především návaznost na daleké výhledy do okolní krajiny a rovněž absence přímých sousedů. Přechodovým prvkem mezi domem a zahradou je rozměrná terasa podél celé severní fasády domu. Na terase je umístěn krytý bazén pro celoroční užívání a zimní zahrada nabízející kryté posezení i v sychravějších či větrnějších dnech. Díky svým rozměrům bude terasa dostatečně osluněna západním sluncem po celý rok, v letních měsících částečně i vysoko postaveným jižním sluncem, přitom v teplých dnech nabídne i žádoucí stín.

Rodinný dům Ústí n/L
Rodinný dům Ústí n/L Prohlédnout galerii

Návrat do kategorie
Rodinné domy