EN

písek seyček architekti

Rodinný dům Chlomek

Kategorie: Rodinné domy
Název: Rodinný dům Chlomek
Lokace: Chlomek, okres Praha - západ
Fáze: Realizace
Autoři: Ing. arch. Jiří Písek,
Ing. arch. Jan Seyček,
Ing. Jan Krauz
   
Datum: 2014–

Charakteristika

Návrh rodinného domu byl formován na několika neměnných skutečnostech, jako je tvar a orientace pozemku, jeho svažitost a přítomnost stávající opěrné konstrukce.

Pozemek je podlouhlý, svažuje se na západ ve směru delšího rozměru. Přístup je zajištěn z komunikace na kratší straně pozemku při jeho horní hranici. Nový rodinný dům je situován v horní (východní) polovině pozemku blíže k jižní hranici. Dostatečným odsazením od komunikace vzniká před domem volný prostor umocňující jednoduchost uliční fasády, též je tak umožněno pozorovat dům s odstupem a v celku i se zřejmými komunikačními návaznostmi.

Půdorys domu je krom jiho-východní fasády pravoúhlý, podélnou osou orientovaný shodně s pozemkem. Východní fasáda koresponduje s linií přilehlé komunikace a od pravoúhlé sítě zbytku půdorysu se tak odchyluje zhruba o 15°. Dům je navržený jako kompaktní těleso zabořené do svahu, které se ale směrem k západu otvírá volnému prostoru okolní krajiny. Z této strany dominují fasádám velké okenní otvory zajišťující dostatečné osvětlení vnitřních prostor, jakož i oslunění pozdním sluncem. Kvůli otevření jižnímu slunci došlo k eliminaci jihozápadního rohu domu, ten se prolomil dovnitř dispozice, čímž vznikl volný prostor pro terasu otevřenou k jihu a západu. Rovněž se tímto krokem optimalizoval potřebný objem stavby a zajistilo vhodné osvětlení a oslunění obytných místností. Proti této do zahrady a údolí orientované fasádě jsou zbývající tři strany navrženy poměrně uzavřené.

Jednoduchost a dynamiku domu podtrhuje zastřešení v kombinaci ploché a pultové střechy s mírným sklonem. Plochá střecha zastřešuje uliční část, pultová pak splývá k západu nad zahradní polovinou půdorysu. Pultová střecha vystupuje svým příčně orientovaným hřebenem nad plochou, čímž vzniká ostrý zub udávající výraz bočních fasád.

Dům má dvě obytná podlaží. Horní podlaží je pojato jako klidové, individuálně obytné, ve spodním je poté dán prostor pro společné rodinné a společenské trávení času.

Rodinný dům Chlomek
Rodinný dům Chlomek Prohlédnout galerii

Návrat do kategorie
Rodinné domy