EN

písek seyček architekti

Bytový dům Svojsíkova

Kategorie: Bytové domy
Název: Bytový dům Svojsíkova
Lokace: ul. Svojsíkova, Liberec
Fáze: Studie
Autoři: Ing. arch. Jiří Písek,
Ing. arch. Jan Seyček
Spolupráce: Ing. arch. Martin Prokeš
Datum: 2007

Charakteristika

Navržený objekt uzavírá volné rohové prostranství a jasně vymezuje uliční síť. Prostorové řešení bytového domu navazuje na urbanistické pojetí dotčeného místa. Tvarově reaguje na okolní zástavbu a její pestrou škálu stylů, kombinuje její základní prvky, využívá jednoduché tvarosloví, jemnou profilaci a členění fasád. Použití přírodních materiálů a základní barevnost efektivně propojuje bytový dům s jeho okolím. Základní dispozice domu je dělena na komunikační část „kryté pavlače“ na severní straně objektu, na kterou jsou napojeny všechny bytové jednotky. Celý objekt je řešen jako bezbariérový. Dopravní napojení bude zajištěno z požadované jednosměrné boční ulice. Parkovací stání je navrženo v rámci objektu, počet parkovacích stání odpovídá počtu bytů. V přední části objektu na jižní a západní straně při ulicích Svojsíkova a jednosměrné boční ulice bude lokalita doplněna o městský mobiliář. V zadní části objektu je počítáno s prostorem pro nové dětské hřiště, rovněž je zde počítáno s výsadbou nové parkové zeleně a stávající vzrostlá zeleň bude respektována.

Bytový dům Svojsíkova
Bytový dům Svojsíkova Prohlédnout galerii

Návrat do kategorie
Bytové domy