EN

písek seyček architekti

Bytový dům Jablonecká

Kategorie: Bytové domy
Název: Bytový dům Jablonecká
Lokace: ul. Jablonecká, Praha 9
Fáze: Studie
Autoři: Ing. arch. Jiří Písek,
Ing. arch. Jan Seyček,
Ing. Jan Krauz
   
Datum: 2017

Charakteristika

Navržený objekt se nachází v Praze 9, v lokalitě panelového sídliště Prosek III z 70. - 80. let min. století. Stávající objekt přízemního obchodního centra „Jizerka“ bude kompletně zdemolován. Nový návrh respektuje půdorysným rozsahem jednoznačnou urbanistickou koncepci celé lokality a přejímá pravoúhlé tvarové charakteristiky základních těles - kvádrů. Poloha v průniku směrů výrazných horizontálních hmot stávajících bytových panelových domů vybízí k vytvoření kontrastní vertikály, přičemž byla dána přednost zachování jednotné úrovně zástavby z pohledu od západu a vyšší dominantní část je umístěna východně uvnitř stávající zástavby; toto uspořádání i lépe zajišťuje vhodné světelné podmínky v navržených bytech

Obdélníková základna domu má půdorysné rozměry 62,5x57,2m; je tvořena dvěma nadzemními podlažími se službami o celkové výšce 10m; pasáže ve tvaru kříže umožňují volný průchod. V celém rozsahu půdorysu základny jsou navržena i dvě podzemní podlaží zajišťující dostatečný prostor pro parkování - vjezd z ulice Varnsdorfská. Jednotlivé obytné věže se čtvercovým půdorysem o straně 18m jsou situované v rozích základny, nižší věže mají 7 podlaží resp. výšku nad základní hmotou 21,5m, vyšší 13 podlaží resp. výšku nad základní hmotou 39,5m; celková výška objektu je tak 49,5m. Návrh dále uvažuje s úpravou průběhu veřejné komunikace v ulici Jablonecké na městském pozemku, úprava není nutná, ale přináší lepší vazby parteru navrhovaného objektu.

Bytový dům Jablonecká
Bytový dům Jablonecká Prohlédnout galerii

Návrat do kategorie
Bytové domy