fotografie
LOKACE: PRAHA
FÁZE: ZREALIZOVÁNO
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK

fotografie
LOKACE: BUDOVA ARAGONIT - PEKAŘSKÁ 6, PRAHA 5
FÁZE: ZREALIZOVÁNO
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK, ING. JAN KRAUZ
FOTOGRAFIE REALIZACE: VIKTOR JELÍNEK
GENERÁLNÍ DODAVATEL: TECHO, a.s.

Koncept návrhu má tři základní úrovně barevného, prostorového a dispozičního řešení. Jako hlavní iniciace návrhu sloužily firmou propagované hodnoty - důvěra, odpovědnost, odvaha, nadšení a orientace. Těmto hodnotám v rámci barevného řešení byly vybrány odpovídající barvy a podlaží budovy dle charakteru oddělení, které se v daném podlaží nachází. Tímto procesem dostalo každé patro specifickou barvu, propisující se do interiérových prvků (koberců, stěn, částí nábytků, zastínění oken atd.). Barevnost doplnily v další vrstvě grafické úpravy, které tematicky podporují firemní principy, jako jsou mobilita, výše uváděné firemní hodnoty, vše kombinováno se symboly automobilů v grafické zkratce.
Další koncepční úrovní je prostorové řešení, kde z nevyužívaného vnitřního atria budovy se stává odpočinkový prostor s posezením a doplňkovou zelení. K atriu se (na rozdíl od původních kanceláří) přisadily zasedací místnosti. Zasedací místnosti nepotřebují tolik přirozeného světla jako kanceláře a mohou být také jinak vybavené. Na zasedací místnosti (skrz prosklené dělící příčky) navazují barevně výrazné společné prostory a komunikace. Rozvolněné společné prostory obsahují "objekty" - telefonní místnosti, studovny, malé jednací místnosti, odpočinkové prostory... a čajové kuchyňky, na každém podlaží jednu. Na společné prostory a komunikace jsou napojeny samotné kancelářské prostory, které obíhají po obvodu celé budovy. Návrh reaguje na požadavek dispoziční otevřenosti a technologické souvislosti (vzduchotechnika, vytápění) řešením stěn mezi jednotlivými kancelářemi a společnými prostory. Stěny nedosahují až k podhledům, vznikají pásové otvory a místo dveří zůstávají rozšířené průchody. Řešení počítá, že v případech místností, které musí být kompaktně odděleny od okolních prostorů, jsou prostupy přes prosklené dveře a otvory zasklené. Estetika a barevnost kancelářských místností je decentnější, pouze v určitých interiérových doplňcích (částí nábytků, zastínění oken atd.) se propisuje charakteristická barevnost podlaží.
Dispoziční řešení (space plan) navazuje na skutečnost, že společnost ŠkoFIN s.r.o. je členěna na jednotlivá oddělení (vedení společnosti; oddělení finanční, správní, marketing, právní, personální; Credit & Risk; IT; strategický rozvoj), kterým bylo přiřazeno vhodné umístění vůči prostorovým nárokům, personální struktuře daného oddělení a dle vzájemného vztahu k jiným úzce spolupracujícím oddělením...
fotografie
LOKACE: BUDOVA FILADELFIE - BB CENTRUM, PRAHA 4
FÁZE: ZREALIZOVÁNO
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK, ING. JAN KRAUZ
SPOLUPRÁCE: ING.ARCH. MARTIN PROKEŠ
FOTOGRAFIE REALIZACE: VIKTOR JELÍNEK

Řešený interiér se nachází v jihozápadním křídle 12. nadzemního podlaží 17-ti podlažní administrativní budovy FILADELFIE. Celá budova má nepravidelný půdorys, jakýsi deformovaný organický kříž, čímž je dáno členění podlaží do čtyř křídel. Na vstup ze společných komunikačních prostor (chodba s výtahy a schodišti) navazuje v řešeném křídle vstupní prostor - hala s recepcí. Recepce je pojata jako solitérní, umístěna ve středu místnosti. V hale se mimoto nachází záliv se sezením pro návštěvy. Z haly je přístupná chodba s toaletami, místnost s kuchyňkou a komora se serverem. Dvě chodby, které směřují z haly dále řešeným křídlem objektu, řeší rozdělení podlaží na části se zasedacími místnostmi a kancelářemi a samozřejmě přístup k nim. Nejblíže vstupní hale jsou situované dvě zasedací místnosti. Obě zmíněné chodby ústí do velkoprostorové kanceláře. V dispozici jsou navrženy dále celkem tři oddělené maloprostorové kanceláře přístupné z velkoprostorové...
fotografie
LOKACE: PRAHA 1 - DLÁŽDĚNÁ
FÁZE: ZREALIZOVÁNO
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK, ING. JAN KRAUZ
SPOLUPRÁCE: BC. ONDŘEJ TICHÝ

fotografie
LOKACE: AVENIR BUSINESS PARK, PRAHA 5
FÁZE: ZREALIZOVÁNO
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK

Koncept - grafické, výtvarné a barevné ztvárnění interiéru; inspirací se stal design automobilů a jejich částí. Celková dispozice - rozdělení prostoru na jednotlivé funkční celky. Komunikační zóny, přechod mezi chodbami a kancelářemi - zvýraznění pomocí barvy koberce. Barevné příčky - barevné podpoření důležitosti prostorů; umístění dle funkčního rozvržení; barva odpovídá korporátním osnovám jednotlivých značek / Volkswagen, Audi, Seat /. Grafika na stěnách - téma automobil; charakteristické části, prvky, artefakty automobilů; ztvárnění dynamiky, pohybu, rychlosti, elegance, ladnosti; technologie provedení - polepy.
fotografie
LOKACE: AB PANKRÁC PRAHA POLYGON HOUSE, PRAHA 4 - PANKRÁC, DOUDLEBSKÁ UL.
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK, MG.A. VENDULA ŠAFÁŘOVÁ

Požadavkem klienta bylo navrhnout vhodnou dispozici prostoru kanceláří /firma EMPIRE s.r.o./, pro 120 zaměstnanců, jež splňuje všechny normy, má dobře vyřešené architektonické, prostorové vztahy s funkčními i estetickými kvalitami. Najít materiálový, hmotový a barevný výraz, který prostor zabydlí. Vytvořit správné /emotivní a ne klasické kancelářské!/ pracovní prostředí zaměstnancům a pokud možno nalézt i přesah tohoto prostoru ve výjimečném architektonickém řešení, jež je inspirováno pracovním systémem této firmy. Prostor se nachází v novostavbě AB Pankrác Praha Polygon House, Praha 4-Pankrác, Doudlebská ulice, v 5.nadzemním podlaží. Objekt je u magistrály, a jsou z něj krásné panoramatické výhledy na Prahu, taktéž i stavba je sama dobře exponována a je dalším prvkem pražské krajiny. Prostor se skládá s hlavní otevřené místnosti tvaru "lodě", uvnitř je obslužné jádro, kde jsou únikové schodiště, technické prostory, sociální zázemí a denní místnost.
fotografie
LOKACE: LIBEREC - ŠALDOVO NÁMĚSTÍ
FÁZE: STUDIE
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK
SPOLUPRÁCE: ING.ARCH. PETRA HLAVÁČKOVÁ

fotografie
LOKACE: LIBEREC - ŠALDOVO NÁMĚSTÍ - NÁKUPNÍ CENTRUM PLAZA
FÁZE: STUDIE
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK
SPOLUPRÁCE: ING.ARCH. MARTIN PROKEŠ

fotografie
LOKACE: PRAHA 1 - NÁRODNÍ
FÁZE: STUDIE
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK, ING.ARCH. MILAN MALÍK

Výrazné originální doplnění interiéru, prostorová členitost, ztvárnění technologie digitů, vychází z korporátního tvarovaní a barevnosti, dotváří kompaktní vizuál T-Mobile.
fotografie
LOKACE: PRAHA - NUSLE
FÁZE: STUDIE
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK
fotografie
LOKACE: CHOMUTOV II - ULICE JABLOŇOVÁ
FÁZE: STUDIE
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK

Objekt by měl citlivě a jednoduše reagovat na obměny uživatelů např. semináře, školení, kurzy, svatby, srazy, večírky ...atd. Výsledný dojem tak bude onou pestrobarevnou směsicí odpovídající stavbě samotné. Rozhodně by nemělo dojít ke splynutí všech místností do tzv. univerzálního stylu a sjednocení diametrálně odlišných prostorů. Zacházení s prostory vychází z jejich nadefinování. Jaké funkce by měly obsahovat a co by měly splňovat, aby vyhověly požadavkům investora? Důležitým a nosným prvkem celého konceptu je rozdělení objektu do dvou systémů. Na chodby a na ně navazující prostory (viz obrázek PROSTOROVÉ SCHÉMA OBJEKTU). Je zde patrné, že všechny chodby jsou laděny do bezbarvých odstínů, oproti barevným pokojům. Chodby působí stroze a technicistně, tomu odpovídají jejich zařizovací předměty. Všechny pokoje jsou odlišné dle charakteru jejich funkce a obsahují celou škálu zařizovacích předmětů. Pro dosažení dokonalého efektu musí být rozdíly patrné na první pohled. Používáním různých materiálů, barev a tvarů, tak i jejich výsledných kompozic, chceme dosáhnout rozdílné estetiky jednotlivých místností. Návrh podporuje pestrost a různorodost stylově rozmanitých prostorů a umocňuje tak maximálně jejich originalitu. Návrh podporuje to, co je zde jednoznačně cenné a hodnotné. Hlavní kvalitu objektu spatřujeme v netradičním architektonickém řešení. Dům je směsicí pestře zkomponovaných stylů vytvářejících nebývale silný dojem.
fotografie
LOKACE: LIBEREC - HARCOV
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. DANIEL ZERZÁN

Projekt řeší novou image podniku, rekonstrukce se týká pouze baru se zázemím. Použití atypických prvků vyráběných přímo na zakázku - osvětlení, police, bar atd. Bar je tvořen dřevěnou konstrukcí kotvenou do podlahy, pohledovou část tvoří lamino desky s nerezovými profily tvaru V. Podlaha je z protiskluzové samonivelační stěrky, podhled tvoří ocelové profily vyplněné tahokovem kotvené do stropní konstrukce. Použité materiály - keramický obklad, samonivelační stěrka, nerezový plech, lepené dřevěné desky, tahokov, ocelové profily, lamino desky, sádrokarton.
fotografie
LOKACE: MALÁ CHUCHLE
AUTOR: ING.ARCH. JIŘÍ PÍSEK, ING.ARCH. JAN SEYČEK

Sídlo firmy - přízemí barokního objektu. Vybavení čtyř kanceláří a zasedací místnosti.
 
PS-Architekti